Weboldalunk a többi webshophoz hasonlóan cookie-kat használ a jó működés és a felhasználók kényelme érdekében. Részletek az Adatkezelési tájékoztatóban.
Termékcsoportok

Felületminőség, érdesség

 

Ra-Rz felületi érdesség értékek összehasonlítása
 

A felületminőség egy olyan fogalom, amely egy megmunkált felület alakeltéréseivel, érdességével és hullámosságával, valamint a felület alatti réteg különböző tulajdonságaival jellemezhető.

Érdesség

Az alkatrész felületének érdességét úgy mérhetjük, hogy a felületérdesség-mérő műszer nagyon kis lekerekítési sugarú (1-2 µm) tapintó érzékelőjét a felületen végigvezetjük.

A gyakorlatban két mérőszám terjedt el, az egyik az átlagos érdesség (Ra), a másik pedig az egyenetlenség-magasság (Rz).

Felületi érdesség
 

Az átlagos érdesség (Ra) meghatározásánál egy meghatározott alaphosszon egyenlő távolságokban meghatározzák a kiemelkedések és bemélyedések alapvonaltól mért távolságát, majd előjel nélkül a kapott értékeket átlagolják. Az alapvonal az a vonal, amely felett és alatt egyforma területű kiemelkedés és bemélyedés található. Az egyenetlenség-magasság (Rz) meghatározásánál az alaphosszon belül egy tetszőleges alapvonaltól megmért öt legmagasabb pont távolságának összegéből ki kell vonni az öt legmélyebb pont távolságának összegét, majd a kapott értéket el kell osztani öttel. Általános esetben vagy az Ra vagy az Rz értéket adják meg a rajzokon. A köztük lévő átszámítás: Rz=~4,5*Ra.

 


Átlagos érdesség - Ra

Az alkatrész felületének profilján adott hosszon egyenlő közönként mért kiemelkedések és bemélyedések előjeltől független számtani közepe mikrométerben megadva.

Ra érdesség

Az átlagos érdesség számítása:
Ra érdesség

 


Egyenetlenség-magasság - Rz

Az alkatrész felületének profilján adott hosszon mért öt legmagasabb kiemelkedés összegének és öt legalacsonyabb bemélyedés összegének különbségének ötöd része mikrométerben megadva.
Rz érdesség képlete

Rz érdesség

 


Maximális egyenetlenség-magasság - Rmax / Rt

A legmagasabb és a legmélyebb csúcs közötti függőleges különbség a teljes mérési szakaszon.

Rmax érdesség diagramja

 


Közepes kisimítási mélység - Rp

A középvonal és a legmagasabb mérési pont közötti távolság az egyes mérési szakaszokon belül. A teljes mérési szakaszt öt egyenlő részre osztják. A közepes Rp érték az öt szakaszon képzett érték számtani közepe. 
Rp érdesség képlete
Rp érdesség diagramja

 


Anyaghordozási mutató - Rmr

Azt mutatja, hogy a teljes mérési szakaszon belül a legmagasabb csúcstól c távolságra húzott metszővonal milyen arányban (%) halad az anyagban. íEz természetes függ a c távolságtól, ezért ezt a mutatót c függvényéban lehet meghatározni.
Rmr érdességi mutató képlete
Rmr érdességi mutató diagramja

 


Alakhiba

Az alkatrész valóságos felülete és az előírt mértani felület közötti különbség

 


Hullámosság

A felület nagyobb távolságán értelmezett ismétlődő felületi egyenetlenség, amelynél a hullám mélysége a hullámhosszhoz viszonyítva kicsi.

 


Érdesség

Az alkatrész valóságos felületén található mikroszkopikus térközű felületi egyenetlenség.

Az érdesség jelölése a rajzokon:


Az Ra-Rz felületi érdesség értékek összehasonlítása

Ra-Rz érdesség összehasonlítás


 

Tartalomhoz tartozó címkék: Forgácsolás lexikon Segédlet